TÜİK Verilerine Göre Radyo ve TV İstatistikleri…

Geçici sonuçlara göre faal olan radyo ve televizyon kurumu sayısı 2014 yılında 1 190 oldu.

Bu yayın kurumlarının %77,7‘si karasal ortamda yayın(1) yapan, %22,3’ü ise sadece uydu, kablolu veya internet üzerinden yayın yapan kurumlardır.

 

Karasal ortamda yayın yapan kurumların %79,3’ü radyo yayıncılığı yaptı.Bu yayın kurumlarının %11,7’si televizyon yayıncılığı, %9’u radyo ve televizyon yayıncılığı yaptı.

 

Yerel yayın kurumları, karasal ortamda yayın yapan kurumların %86,8’ini oluşturdu.

Karasal ortamda yayın yapan kurumların %8,5’ini bölgesel yayın yapan kurumlar, %4,6’sını ulusal yayın yapan kurumlar oluşturdu.

 

Toplam istihdamın %60,4’ünü karasal ortamda ulusal yayın yapan kurumlar oluşturdu.

Radyo ve televizyon kurumlarında 2014 yılında çalışanların %15,7’si yerel yayın yapan kurumlarda, %4,9’u bölgesel yayın yapan kurumlarda çalıştı. Sadece uydu, kablolu veya internet üzerinden yayın yapan kurumların toplam istihdamdaki payı ise %19 oldu.

 

Programcılık ve yayıncılık faaliyetlerinde, toplam istihdamın %86,4’ü televizyon programcılığı ve yayın faaliyetlerinde yer aldı.

 

Toplam katma değerin %89,7’sini karasal ortamda ulusal yayın yapan kurumlar oluşturdu.

Radyo ve televizyon kurumlarında toplam katma değerin %1,6’sını karasal ortamda bölgesel yayın yapan kurumlar, %1’ini karasal ortamda yerel yayın yapan kurumlar oluşturdu. Katma değerin %7,6’sı ise sadece uydu, kablolu veya internet üzerinden yayın yapan kurumlar tarafından yaratıldı.

 

Programcılık ve yayıncılık faaliyetlerinde, toplam katma değerin %93,9’u televizyon programcılığı ve yayın faaliyetlerinde yaratıldı.

 

Yayın türlerine göre seçilmiş temel göstergeler, 2014

muzrad_tuik-verilerine-gore-radyo-ve-tv-istatistikleri2

Karasal ortamda yayın yapan kurumların 2014 yılı yayın süresi 8 184 370 saat oldu.

Toplam yayın saatinin %74,5’ini radyo yayıncılığı, %15,4’ünü radyo ve televizyon yayıncılığı, %10,1’ini televizyon yayıncılığı oluşturdu.

 

Karasal ortamda yayın yapan kurumların yayın süreleri, 2014

muzrad_tuik-verilerine-gore-radyo-ve-tv-istatistikleri3

Toplam yayın süresinin %97,4’ünde yerli yapım programlar yayınlandı.

Yerli yapım programların toplam yayınlanma süresinin %75,3’ü radyoda, %9,9’u televizyonda gerçekleşti. Yabancı yapım programlarda ise %42,9’u radyoda, %19,1’i televizyonda gerçekleşti.

 

Karasal ortamda yayın yapan kurumların yapım türüne göre yayın süreleri, 2014

muzrad_tuik-verilerine-gore-radyo-ve-tv-istatistikleri4

Müzik yayınları toplam yayın saatinin %58’ini oluşturdu.

Müzik yayınlarının %85,3’ü radyoda gerçekleşti. Yayın saatlerine göre ikinci sırada %9,2 ile reklamlar, üçüncü sırada ise %7,6 ile haberler yer aldı.

_____________________________________________________________________________________

AÇIKLAMALAR
(1) Karasal yayın yapan kurumlar, eğer uydu, kablo veya internet üzerinden de yayın yapıyor ise mükerrerliğin önlenmesi amacıyla karasal ortamda yayın yapan kurumlar içinde değerlendirilmiştir.

 

Kaynak: tuik.gov.tr


Etiketler: ,,,,,,,,,,